Introductie


woman sits on brown wooden beach chair

Photo by Chen Mizrach

Vakantieregeling

De praktijk is gesloten van 30 juni t.e.m. 4 augustus 2024. Vanaf 05 augustus kunnen er terug afspraken gemaakt worden.  Prettige vakantie!

Gerard Gielen


smiling woman

Photo by Kate Kozyrka

Geld koopt geen geluk – het zijn onze hecht verbonden relaties die ons hele leven zowel gezondheid als geluk creëren. Geef niet te snel  op als koppel. Moeilijke momenten horen erbij. Onderzoek wees uit dat ongeveer twee derde van de stellen die in een crisis zat, vijf jaar later gewoon weer blij was met elkaar. Of ze in die tijd nu actief aan hun relatie hadden gewerkt, hun verwachtingen over de relatie wat hadden bijgesteld of de problemen gewoon hadden uitgezeten: het bleek allemaal te werken. Vooral de hulp inschakelen van een extern deskundige relatietherapeut bleek de beste strategie. (Bron : www.psychologiemagazine.nl  dec 2020)

Fussy periods maken deel uit van het leven. Het is de kunst om dat te accepteren en ermee te leren omgaan. Rommelige periodes. Tijden waarin het lastig is. Waarin je je niet lekker in je vel voelt, je vastloopt in je werk of het niet stroomt in je relatie. Elke relatie heeft hier vroeger of later mee te maken. Blijkbaar horen rommelige fasen bij het leven en is het misschien zelfs nodig om te kunnen groeien. De vraag is, hoeveel ruimte daarvoor is in een maatschappij met een grote focus op geluk. Dit noem ik weleens de “tyranny of happiness”. We zetten massaal zo in op het najagen van geluk, dat we voorbij gaan aan de realiteit. Die is veel weerbarstiger. Fases waarin we het niet weten, stomme dingen doen, wat proberen, falen of ons schamen, horen óók bij het leven. (Bron  Rhea Darens Gevorderd EFT-relatietherapeut)

Kan therapie je relatie redden? De 831 relatietherapeuten in ons land zien hun agenda’s steeds voller lopen. Koppels komen naar hen toe. Omdat er iets gebeurd is. Omdat ‘het’ niet meer gaat. Of omdat op het ene conflict het volgende volgt. Maar is het een goed idee om er een therapeut bij te halen? “Ik weet zeker dat bepaalde koppels nog samen zouden zijn als ze op het juiste moment in therapie waren gegaan” Rika Ponnet in het Nieuwsblad 21/10/2023


Kwaliteit van leven, goed gevoel, fijne relaties, gezonde seksualiteit

man hugging woman on her back and kissing her forehead

Photo by Luana Azevedo

Je goed in je vel voelen, goede relaties en seksualiteit zijn de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden en zijn bepalend voor levenskwaliteit en geluk. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven.

De manier waarop je naar jezelf kijkt, hoe je jezelf ervaart en aanvaardt, bepaalt in grote mate hoe je in het leven staat en of je gelukkig bent met wie je bent of met wie je zou willen zijn.  Soms loop je daarin vast en dan is psychotherapie aangewezen.

Ook het aspect seksualiteit en relaties neemt toe binnen de hulpverleningsvragen gezien het alsmaar groeiende aantal relatieproblematieken, overspel, echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, inclusief denken bij personen met een handicap waarbij recht op intimiteit en seksualiteit veel meer op de voorgrond komt, seksueel grensoverschrijdend gedrag, enz.

Relaties die stuk lopen of mensen die er niet in slagen gezonde intieme relaties aan te gaan met een medemens en daardoor vereenzamen of verbitterd geraken, plaatsen niet alleen een domper op het psychische en lichamelijke welzijn van de betrokkenen zelf en hun eventuele kinderen. Maar ook omgekeerd kunnen psychische problemen van welke aard ook een weerslag hebben op je relatie en hoe je je voelt en in het leven staat.

Naast de belangrijke psychologische en emotionele gevolgen voor de personen en hun omgeving, is er ook een groot economisch rendementsverlies dat wereldwijd wordt geleden omwille van het feit dat mensen door persoonlijke problemen, liefdes- en relatieproblemen of liefdesverdriet niet meer efficiënt kunnen werken en niet meer optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Zo bekleedt bijvoorbeeld België in Europa momenteel de derde plaats inzake het aantal echtscheidingen. (www.deredactie.be 06/01/2014).

Persoonlijke problemen, relatieproblemen en problemen rond seksualiteit zijn daar vaak (mede)oorzaak van. Individuele therapie of relatietherapie zijn dan aangewezen. Je voelt, denkt of doet bepaalde dingen en je zou liever hebben dat dit niet zo was. Of je zou bepaalde dingen juist willen denken, voelen of doen, maar het lukt je niet. Via aangepaste gesprekstherapie en oefeningen kun je aan je persoonlijke en relationele problemen werken.

Tegen een muur

Natuurlijk moet je niet met elk probleem of ruzie binnen de relatie naar een professional. Elk koppel of individu krijgt in zijn of haar leven te maken met vervelende en pijnlijke moeilijkheden. Meestal vind je zelf wel een manier om ze op te lossen, of als dat niet lukt leer je er mee leven.

Maar af en toe loop je tegen een probleem aan dat blijft, wat je ook probeert. De ruzies escaleren, er is geen liefde meer, er is sprake van overspel, seks wordt een breekpunt in de relatie i.p.v. een liefdevol gebeuren. Het verdragen is geen optie meer. Je loopt tegen een muur op. In zo’n geval kan het helpen om een beroep te doen op een professionele hulpverlener

Bedrog, communicatie- of seksualiteitsproblemen, jaloezie, sleur, fysiek of verbaal geweld, teleurstellingen,seksueel grensoverschrijdende gedrag … relatieproblemen kunnen als gevolg hebben dat je steeds moeilijker met elkaar communiceert en uit elkaar groeit. Mensen aarzelen dan soms om de stap naar therapeutische hulp bij een deskundige te zetten. .

Oorzaken voor de persoonlijke, relationele of seksuele problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschillende achtergronden, karakters of sociale contacten van de partners. Het verhelderen en kaderen van deze achtergronden kan helpen dat de ene zich beter leert in te leven in de andere. De psychotherapeut/relatietherapeut/seksuoloog zegt niet wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is. Hij leert de persoon naar zichzelf kijken waar het fout loopt of het koppel naar elkaar luisteren en helpt zoeken naar oplossingen, compromissen, enz. Vaak is het allemaal heel simpel, maar alleen geraak je daar niet uit omdat men in een impasse is geraakt. Een neutrale derde kan daar helpen om de knoop te ontwarren en via gepast advies en eventuele oefeningen een uitweg helpen zoeken.

man and woman standing side by side during daytime

Photo by Tibor Pápai

Realiseer je wel dat je dezelfde problemen bij een volgende partner vaak opnieuw tegenkomt. Het percentage tweede huwelijken dat verbroken wordt, is een stuk groter dan het percentage eerste huwelijken dat op de klippen loopt. De helft van de mensen die uit elkaar zijn gegaan, kunnen de  breuk vaak niet verwerken.  Realiseer je dat je, om van een nieuwe relatie een succes te maken, precies dezelfde eigenschappen nodig hebt als om je oude relatie uit het slop te halen.

Veel mensen maken die toeschrijvingsfout. Dat heeft te maken met de romantische verwachting die we in onze cultuur hebben van relatie. Onze partner hoort ons gelukkig te maken, en als we niet gelukkig zijn, is dat dús de schuld van onze partner. Je moet dit omdraaien : zorg eerst zelf maar eens voor je geluk.

Therapie kan juist datgene zijn wat je nodig hebt om jezelf of je relatie weer op de rails te zetten. Therapeuten schrijven specifieke , gestructureerde oefeningen voor het individu of het paar voor om samen te verkennen. In de volgende sessies krijgen ze daar dan feedback over en de hulpverlener zal hen helpen conflicten die onoplosbaar leken, uit te klaren.

Een psychotherapeut /relatietherapeut /seksuoloog zal altijd ruimer kijken dan alleen maar het individuele,  relationele of seksuologische probleem waarmee de cliënt zich aanmeldt.

Voor het slagen van therapie is het belangrijk dat je bereid bent om aandachtig en open naar jezelf te kijken, met behulp van een onpartijdige buitenstaander.

Kiezen voor therapie?

Relatietherapie heeft vaak wel alleen maar succes als beide partners bereid zijn om aan hun relatie te werken. Als het verzoek tot relatieherstel van één kant komt en de andere partner wil hier niet gemotiveerd in meestappen, heeft het inschakelen van een relatietherapeut weinig zin.

Het is een vaak gekoesterde verwachting dat de relatietherapeut je partner eindelijk eens haarfijn zal uitleggen wat zij of hij verkeerd doet. Dat is niet wat een relatietherapeut doet, hij kijkt naar wat tussen partners gebeurt, partners die patronen in hun uitwisseling hebben ontwikkeld die hun relatie geen goed doen of zelfs bedreigen. Wanneer beide partners bereid zijn zichzelf onder ogen te zien,bereid zijn om te veranderen, is er goede hoop. Enige moed en doorzettingsvermogen om de therapie tot een goede einde te brengen is echter wel noodzakelijk.

Maar let op relatietherapeuten zijn geen tovenaars. Ze zwaaien niet met hun toverstaf, en poef: al jullie leed en meningsverschillen zijn verdwenen. Wat ze wel kunnen doen is jullie helpen om gestructureerd te communiceren. Om er voor te zorgen dat jullie over je problemen kunnen praten zonder elkaar in de haren te vliegen. Tenminste als jullie daartoe samen bereid zijn.

Hoe werkt een psychotherapeut/relatietherapeut/seksuoloog?

Gustav Vigeland Photo vigeland.museum.no

Een therapeut werkt via gesprekstherapie aangevuld met het verstrekken van specifieke informatie en oefeningen toegespitst op de hulpvraag. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Indien nodig kan het wel zijn dat er een doorverwijzing naar een gynaecoloog, androloog (mannelijke tegenhanger gynaecoloog), uroloog, huisarts, psychiater, kinesitherapeut, … aan de orde is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg, en hierin word je telkens ondersteund.

In voorkomend geval wordt gebruik gemaakt van specifieke technieken zoals hartcoherentie,  enz.

Een psychotherapeut /relatietherapeut /seksuoloog is geen arts en kan/zal nooit kalmeer/slaapmiddelen of andere  geneesmiddelen  voorschrijven/bezorgen voor welk (seksueel) probleem ook. Indien uw vraag een vraag is naar medicijnen (vb erectieproblemen/te vroeg klaarkomen, antidepressivaenz.) moet u een dokter (huisarts, specialist) raadplegen. Een psychotherapeut/relatietherapeut/seksuoloog werkt met gesprekstherapie en geeft enkel adviezen/opdrachten.

Ook als individu kan je uiteraard met je seksualiteit of relaties in de knoei zitten. Misschien heb je al vele relaties achter de rug en lukt het maar niet om de keuze te maken voor die ene ware. Of je stort je telkens in ongelukkige liefdesrelaties waar de partner kwetst, psychisch of fysiek geweld gebruikt. Iemand twijfelt omtrent zijn/haar geaardheid.

Blijf ik bijvoorbeeld als man met homoseksuele gevoelens bij mijn vrouwelijke partner of kies ik voor een nieuwe relatie met een man en hoe moet ik de consequenties daarvan voor mijn partner, kinderen, familie of werk dragen. Iemand worstelt met gevoelens rond BDSM, heeft moeite met de voorkeur voor een swingersrelatie van de partner, heeft zich bezondigd aan grensoverschrijdend seksueel gedrag en is daardoor met justitie in aanraking gekomen, …

Een psychotherapeut /relatietherapeut /seksuoloog kan je ook helpen bij persoonlijkheidsproblemen zoals angsten, obsessioneel denken, depressies, vragen en zorgen op het werk, het even niet meer zien zitten, eenzaamheid, slaapstoornissen, gezinsconflicten, zorgen omtrent mogelijk autisme, adhd, enz.

In dat geval vertrekt hij vaak vanuit vragenlijsten om je persoonlijkheid onder de loupe te nemen en van daaruit via gerichte gesprekstherapie oplossingen voor te stellen.

Veilig kader

De therapeut biedt een veilig kader waarin de persoon zelf of de beide partners gehoord worden en hun kant van het verhaal kunnen doen. Er wordt bij de hulpverlening nooit een

woman holding the shoulder of man

Photo by Heather Mount

schuldige aangewezen. Gesprekken zijn een belangrijke basis van de therapie. Daarnaast geeft de therapeut soms concrete aanwijzingen en oefeningen waaronder vragenlijsten mee, waarmee je individueel of als koppel na elke sessie zelf aan de slag kan. Dat kan in het begin heel gemaakt overkomen, maar de bedoeling is om op die manier de verschillen in de gevoelens en interactie duidelijk te maken.

De therapeut biedt een veilig kader waarin de persoon zelf of de beide partners gehoord worden en hun kant van het verhaal kunnen doen. Er wordt bij de hulpverlening nooit een schuldige aangewezen. Gesprekken zijn een belangrijke basis van de therapie. Daarnaast geeft de therapeut soms concrete aanwijzingen en oefeningen waaronder vragenlijsten mee, waarmee je individueel of als koppel na elke sessie zelf aan de slag kan. Dat kan in het begin heel gemaakt overkomen, maar de bedoeling is om op die manier de verschillen in de gevoelens en interactie duidelijk te maken.

Waar psychologische en seksuologische hulp meestal vertrekt vanuit therapie naar het individu zal relatietherapie zich vooral richten op de twee partners samen , maar afhankelijk van de problematiek, kan het soms aangewezen zijn om een aantal gesprekken met partners apart te laten doorgaan, om dieper om individuele thema’s in te kunnen gaan.

Vragen die in therapie aan bod komen:

Met welke issues worstel ik als individu en hoe bepalen ze mijn leven?
-Hoe komt het dat ik mijn geest alleen maar voedt met niet helpende gedachten en de helpende gedachten niet zie.
-Hoe komt het dat ik keer op keer ontgoochelingen oploop in mijn relatie, in het gezin, op mijn werk, met vrienden, enz.
-Hoe komt het dat ik vastloop met mezelf en er niet in slaag om gelukkig te zijn?
-Hoe worden de relatieproblemen in stand gehouden? Wat zijn de do’ en don’t die de problemen veroorzaken en bestendigen?
-Welke interactieve vicieuze cirkels spelen er tussen mij en mijn partner, en in hoeverre hebben we inzicht in hun eigen aandeel?
-Hoe communiceren weij als partners met elkaar en hoe trachten wij de problemen op te lossen? Wat loopt er fout in de communicatie?
-Wat zijn de sterke punten van de relatie? Wat houdt osn samen? Wat zou ik graag bij mijn partner veranderd willen zien. Via onderhandeling zoeken we uit wat je nog in de relatie wil investeren en wat niet.
-In hoeverre staan beide partners er nog voor open om er iets van te maken en aan de wensen van hun partner tegemoet te komen.
-In welke mate spelen seksuele problemen een rol in de problemen in mijn relatie met mijn partner of voor mijn eigen levensgeluk : pijn bij het vrijen, erectieproblemen, verlies aan libido, niet overeenstemmende seksuele wensen, enz.

 

Foto Gerard Gielen

Praktijk voor psychotherapie, relatietherapie en seksuologie : maak afspraak

Individuele persoonlijke therapie, seksuologische hulpverlening/seksuele counseling/relatie- en echtpaartherapie
Je kan me om een afspraak te maken contacteren via volgende  e-mailadressen
U krijgt binnen de 24u antwoord via mail, in het weekend binnen de 48u. Indien u geen antwoord in uw mailbox vindt, kijk dan even bij de spambox. 
Er zijn geen wachtlijsten. Indien u overdag kunt, wordt u binnen de 7 dagen geholpen, als u als persoon of als koppel alleen in de avonduren kunt trachten we u binnen de 14 dagen verder te helpen.

Telefonisch contact:  0476217042 (vanuit buitenland +32 476217042)

(Indien ik met cliënten bezig ben, neem ik bewust niet op, spreek dan een boodschap in, ik bel je spoedig terug. Geef bij voorkeur aan wanneer u zelf telefonisch bereikbaar bent)
Zavelvennestraat 61 (zijstraat Kempische steenweg : let op als je van Zonhoven komt is de middenberm afgesloten en moet je één straat verder rijden en dan terugkeren of via de Putvennestraat of Luchtvaartstraat omrijden) 3500 (Kiewit) Hasselt

Gelieve tijdig te verwittigen als u niet op de afgesproken afspraak aanwezig kunt zijn.

Bij annuleren van de afspraak binnen 24u voorafgaand aan het gesprek zal een half uurtarief aangerekend worden tenzij bij overmacht. Bij niet komen opdagen voor een afspraak zonder vooraf verwittigen zal het volledige tarief aangerekend worden tenzij bij overmacht.
Er is geen wachtruimte dus gelieve bij voorkeur pas tegen het afgesproken uur langs te komen.  Wacht in uw auto en kom spontaan binnen op het afgesproken uur maar liefst niet vroeger. Tussen mijn consultaties voorzie ik wel voldoende ruimte om geen wachttijden te hebben. Respecteer dus graag zoveel mogelijk het afgesproken uur.

Privacy en discretie

Ik hecht zeer veel belang aan privacy en discretie! Daarom wordt er ook voldoende tijd voorzien tussen de cliënten en is er geen wachtruimte. Dossiers en informatie worden nooit doorgegeven aan anderen tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.  Lees hier verder over ons privacybeleid.

Corona-maatregelen

Er zijn op dit moment geen specifieke corona-maatregelen. Een masker is niet verplicht. Om mogelijke verspreiding van influenza, rsv of corona tegen te gaan, zal de therapeut u bij het verwelkomen aarzelen om u een hand te geven.  Dit is niet uit onbeleefdheid maar om mogelijke risico’s op besmetting of doorgeven van besmetting via handen uit te sluiten.  U kiest zelf of u een hand wil geven of niet.  Gelieve u (tijdig) te verontschuldigen mocht u een besmetting opgelopen hebben om het risico te vermijden dat u in de praktijk volgende cliënten zou kunnen besmetten.

Indien u zelf om persoonlijke gezondheidsredenen een risico op mogelijke overdracht van besmettingen wil vermijden geef dan vooraf via mail of bij binnenkomst aan dat u graag heeft dat de therapeut een mondmasker draagt.  U mag ook altijd zelf een mondmasker dragen indien u dat wenselijk vindt. In de praktijk zijn mondmaskers aanwezig, vraag er naar.

U vindt mij ook via volgende zoeksites