Info


Opgelet : Tijdelijke moeilijke bereikbaarheid praktijk van oktober 2023 tot november 2023.

Omwille van werken vooraan onze straat Zavelvennestraat met de Kempische steenweg (plaatsing van verkeerslichten voor fietsers en voetgangers) is het moeilijk om de praktijk te bereiken. Het makkelijkst is als u de Vliegveldstraat inrijdt  (vanuit Hasselt richting Zonhoven één straat verder dan de Zavelvennestraat) en dan rijdt tot aan het vliegveld. Dan draait u naar rechts en dan nogmaals naar rechts en dan rijdt u terug richting de Kempische steenweg. De praktijk  bevindt zich dan links op nr 61

 


Geld koopt geen geluk – het zijn onze hecht verbonden relaties die ons hele leven zowel gezondheid als geluk creëren. Geef niet te snel  op als koppel. Moeilijke momenten horen erbij. Onderzoek wees uit dat ongeveer twee derde van de stellen die in een crisis zat, vijf jaar later gewoon weer blij was met elkaar. Of ze in die tijd nu actief aan hun relatie hadden gewerkt, hun verwachtingen over de relatie wat hadden bijgesteld of de problemen gewoon hadden uitgezeten: het bleek allemaal te werken. Vooral de hulp inschakelen van een extern deskundige relatietherapeut bleek de beste strategie. (Bron : www.psychologiemagazine.nl  dec 2020)


Relaties en seksualiteit

Goede relaties en seksualiteit zijn de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven.

Het aspect seksualiteit en relaties neemt toe binnen de hulpverleningsvragen gezien het alsmaar groeiende aantal relatieproblematieken, overspel, echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, inclusief denken bij personen met een handicap waarbij recht op intimiteit en seksualiteit veel meer op de voorgrond komt, seksueel grensoverschrijdend gedrag, enz.

Relaties die stuk lopen of mensen die er niet in slagen gezonde intieme relaties aan te gaan met een medemens en daardoor vereenzamen of verbitterd geraken, plaatsen niet alleen een domper op het psychische en lichamelijke welzijn van de betrokkenen zelf en hun eventuele kinderen. Naast de belangrijke psychologische en emotionele gevolgen voor de personen en hun omgeving, is er ook een groot economisch rendementsverlies dat wereldwijd wordt geleden omwille van het feit dat mensen door liefdesproblemen of liefdesverdriet niet meer efficiënt kunnen werken en niet meer optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Zo bekleedt bijvoorbeeld België in Europa momenteel de derde plaats inzake het aantal echtscheidingen. (www.deredactie.be 06/01/2014).

Relatieproblemen en problemen rond seksualiteit zijn daar vaak (mede)oorzaak van. Relatietherapie en hulpverlening voor paren die lang met problemen worstelen en/of individuele therapie en seksuologische hulp zijn dan aangewezen.

Je voelt, denkt of doet bepaalde dingen en je zou liever hebben dat dit niet zo was. Of je zou bepaalde dingen juist willen denken, voelen of doen, maar het lukt je niet.

Tegen een muur

Natuurlijk moet je niet met elk probleem of ruzie binnen de relatie naar een professional. Elk koppel of individu krijgt in zijn of haar leven te maken met vervelende en pijnlijke moeilijkheden. Meestal vind je zelf wel een manier om ze op te lossen, of als dat niet lukt leer je er mee leven.

Maar af en toe loop je tegen een probleem aan dat blijft, wat je ook probeert. De ruzies escaleren, er is geen liefde meer, er is sprake van overspel, seks wordt een breekpunt in de relatie i.p.v. een liefdevol gebeuren. Het verdragen is geen optie meer. Je loopt tegen een muur op. In zo’n geval kan het helpen om een beroep te doen op een professionele hulpverlener

Bedrog, communicatie- of seksualiteitsproblemen, jaloezie, sleur, fysiek of verbaal geweld, teleurstellingen,seksueel grensoverschrijdende gedrag … relatieproblemen kunnen als gevolg hebben dat je steeds moeilijker met elkaar communiceert en uit elkaar groeit. Mensen aarzelen dan soms om de stap naar relatietherapie/seksuologische hulpverlening te zetten, toch kan het je relatie redden.

Oorzaken voor de relationele of seksuele problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschillende achtergronden, karakters of sociale contacten van de partners. Het verhelderen en kaderen van deze achtergronden kan helpen dat de ene zich beter leert in te leven in de andere. De seksuoloog/relatietherapeut zegt niet wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is. Hij leert het koppel naar elkaar luisteren en helpt zoeken naar oplossingen, compromissen, enz. Vaak is het allemaal heel simpel, maar alleen geraak je daar als koppel niet uit omdat men in een impasse is geraakt. Een neutrale derde kan daar helpen om de knoop te ontwarren en via gepast advies en eventuele oefeningen een uitweg helpen zoeken. Soms denken mensen dat uit elkaar gaan de beste oplossing is.

Realiseer je wel dat je dezelfde problemen bij een volgende partner vaak opnieuw tegenkomt. Het percentage tweede huwelijken dat verbroken wordt, is een stuk groter dan het percentage eerste huwelijken dat op de klippen loopt. De helft van de mensen die zijn gescheiden, kan die breuk levenslang niet verwerken. Weet dus wat je doet. Realiseer je dat je, om van een nieuwe relatie een succes te maken, precies dezelfde eigenschappen nodig hebt als om je oude relatie uit het slop te halen. We zijn geneigd onze partner de schuld te ­geven als we ons ongelukkig voelen.  Een vrouw die bij haar partner is weggegaan merkt dat ze  zich soms nog steeds slecht voelt – alleen kan ze het nu niet meer aan hem wijten.

Veel mensen maken die toeschrijvingsfout. Dat heeft te maken met de romantische verwachting die we in onze cultuur hebben van relatie. Onze partner hoort ons gelukkig te maken, en als we niet gelukkig zijn, is dat dús de schuld van onze partner. Je moet dit omdraaien : zorg eerst zelf maar eens voor je geluk. Geef, investeer, initieer. Doe  je best om een leuke partner voor de ander te zijn.

Seksuologische hulpverlening kan juist datgene zijn wat je nodig hebt om je relatie weer op de rails te zetten. Seksuologen schrijven specifieke , gestructureerde oefeningen voor het paar voor om samen te verkennen. In de volgende sessies krijgen ze daar dan feedback over en de hulpverlener zal hen helpen conflicten die onoplosbaar leken, uit te klaren.

Een seksuoloog/relatietherapeut zal altijd ruimer kijken dan alleen maar het relationeel of seksuologisch probleem waarmee de cliënt zich aanmeldt.

Voor het slagen van therapie is het belangrijk dat je bereid bent om aandachtig en open naar jezelf te kijken, met behulp van een onpartijdige buitenstaander.

Kiezen voor relatietherapie?

Relatietherapie heeft alleen maar succes als beide partners bereid zijn om aan hun relatie te werken. Als het verzoek tot relatieherstel van één kant komt en de andere partner wil hier niet gemotiveerd in meestappen, heeft het inschakelen van een relatietherapeut weinig zin.

Het is een vaak gekoesterde verwachting dat de relatietherapeut je partner eindelijk eens haarfijn zal uitleggen wat zij of hij verkeerd doet. Dat is niet wat een relatietherapeut doet, hij kijkt naar wat tussen partners gebeurt, partners die patronen in hun uitwisseling hebben ontwikkeld die hun relatie geen goed doen of zelfs bedreigen. Wanneer beide partners bereid zijn zichzelf onder ogen te zien,bereid zijn om te veranderen, is er goede hoop. Enige moed en doorzettingsvermogen om de therapie tot een goede einde te brengen is echter wel noodzakelijk.

Maar let op relatietherapeuten zijn geen tovenaars. Ze zwaaien niet met hun toverstaf, en poef: al jullie leed en meningsverschillen zijn verdwenen. Wat ze wel kunnen doen is jullie helpen om gestructureerd te communiceren. Om er voor te zorgen dat jullie over je problemen kunnen praten zonder elkaar in de haren te vliegen. Tenminste als jullie daartoe samen bereid zijn.

Hoe werkt een seksuoloog?

Gustav Vigeland Photo vigeland.museum.no

Een seksuoloog/relatietherapeut werkt via gesprekstherapie aangevuld met het verstrekken van specifieke informatie en oefeningen toegespitst op de hulpvraag. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Indien nodig kan het wel zijn dat er een doorverwijzing naar een gynaecoloog, androloog (mannelijke tegenhanger gynaecoloog), uroloog, huisarts, psychiater, kinesitherapeut aan de orde is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg, en hierin word je telkens ondersteund.

In voorkomend geval wordt gebruik gemaakt van specifieke technieken zoals hartcoherentie, EMDR, enz.

Een seksuoloog is geen arts en kan/zal nooit geneesmiddelen of voedingssupplementen voorschrijven/bezorgen voor welk seksueel probleem ook. Indien uw vraag een vraag is naar medicijnen (vb erectieproblemen/te vroeg klaarkomen, enz.) moet u een dokter (huisarts, specialist) raadplegen. Een seksuoloog werkt met gesprekstherapie en geeft enkel adviezen/opdrachten.

Ook als individu kan je uiteraard met je seksualiteit of relaties in de knoei zitten. Misschien heb je al vele relaties achter de rug en lukt het maar niet om de keuze te maken voor die ene ware. Of je stort je telkens in ongelukkige liefdesrelaties waar de partner kwetst, psychisch of fysiek geweld gebruikt. Iemand twijfelt omtrent zijn/haar geaardheid.

Blijf ik bijvoorbeeld als man met homoseksuele gevoelens bij mijn vrouwelijke partner of kies ik voor een nieuwe relatie met een man en hoe moet ik de consequenties daarvan voor mijn partner, kinderen, familie of werk dragen. Iemand worstelt met gevoelens rond BDSM, heeft moeite met de voorkeur voor een swingersrelatie van de partner, heeft zich bezondigd aan grensoverschrijdend seksueel gedrag en is daardoor met justitie in aanraking gekomen, … Een seksuoloog kan helpen bij een liefdesbreuk, singlescoaching, identiteitsproblemen, relatie-onzekerheid, parafilie, seksuele problemen zoals erectiestoornissen, te vroeg klaarkomen, dyspareunie, vaginisme, enz. Meer info klik hier

Veilig kader

De therapeut biedt een veilig kader waarin de persoon of de beide partners gehoord worden en hun kant van het verhaal kunnen doen. Er wordt bij de hulpverlening nooit een schuldige aangewezen. Gesprekken zijn een belangrijke basis van de therapie. Daarnaast geeft de therapeut soms concrete aanwijzingen en oefeningen waaronder vragenlijsten mee, waarmee het koppel na elke sessie zelf aan de slag kan. Dat kan in het begin heel gemaakt overkomen, maar de bedoeling is om op die manier de verschillen in de gevoelens en interactie tussen twee mensen duidelijk te maken.

Relatietherapie gaat meestal met de twee partners samen door, maar afhankelijk van de problematiek, kan het soms aangewezen zijn om een aantal gesprekken met partners apart te laten doorgaan, om dieper om individuele thema’s in te kunnen gaan.

 

Vragen die in relatietherapie aan bod komen:


– Hoe worden de relatieproblemen in stand gehouden? Wat zijn de do’ en don’t die de problemen veroorzaken en bestendigen?
– Welke interactieve vicieuze cirkels spelen er tussen partners, en in hoeverre hebben partners inzicht in hun eigen aandeel?
– Hoe communiceren de partners met elkaar en hoe trachten zij hun problemen op te lossen? Wat loopt er fout in de communicatie?
– Wat zijn de sterke punten van de relatie? Wat houdt de partners bij elkaar? Wat zou je graag bij je partner veranderd willen zien. Via onderhandeling zoeken we uit wat je nog in de relatie wil investeren en wat niet.
– In hoeverre staan beide partners er nog voor open om er iets van te maken en aan de wensen van hun partner tegemoet te komen

Praktijk voor seksuologie en relatietherapie : maak afspraak

Individuele therapie, seksuologische hulpverlening/seksuele counseling/relatie- en echtpaartherapie
Je kan me om een afspraak te maken contacteren via het e-mailadres :relatietherapie@telenet.be
U krijgt binnen de 24u antwoord via mail, in het weekend binnen de 48u. Indien u geen antwoord in uw mailbox vindt, kijk dan even bij de spambox. Het woord ‘seks’ van ‘seksuoloog’ in een mail doet nogal eens dit soort mails ongewild in uw spambox belanden.

Telefonisch contact:  0476217042 (vanuit buitenland +32 476217042)

(Indien ik met cliënten bezig ben, neem ik bewust niet op, spreek dan een boodschap in, ik bel je spoedig terug. Geef bij voorkeur aan wanneer u zelf telefonisch bereikbaar bent)
Zavelvennestraat 61 (zijstraat Kempische steenweg : let op als je van Zonhoven komt is de middenberm afgesloten en moet je één straat verder rijden en dan terugkeren)
3500 (Kiewit) Hasselt
Bij annuleren van de afspraak binnen 24u voorafgaand aan het gesprek zal een half uurtarief aangerekend worden. Bij niet komen opdagen voor een afspraak zonder vooraf verwittigen zal het volledige tarief aangerekend worden. Bij aangetoond geval van overmacht wordt er niets aangerekend.
Er is geen wachtruimte dus gelieve bij voorkeur pas tegen het afgesproken uur langs te komen.  Wacht in uw auto en kom spontaan binnen op het afgesproken uur maar liefst niet vroeger. Tussen mijn consultaties voorzie ik wel voldoende ruimte om geen wachttijden te hebben. Respecteer dus graag zoveel mogelijk het afgesproken uur.

Privacy en discretie

Ik hecht zeer veel belang aan privacy en discretie! Daarom wordt er ook voldoende tijd voorzien tussen de cliënten en is er geen wachtruimte. Dossiers en informatie worden nooit doorgegeven aan anderen tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.  Lees hier verder over ons privacybeleid.

Graag 24u vooraf verwittigen als je niet op de afspraak kan zijn.

Corona-maatregelen

Er zijn op dit moment geen specifieke corona-maatregelen. Een masker is niet verplicht. Om mogelijke verspreiding van influenza, rsv of corona tegen te gaan, zal de therapeut u bij het verwelkomen geen hand geven.  Dit is niet uit onbeleefdheid maar om mogelijke risico’s op besmetting of doorgeven van besmetting via handen uit te sluiten. Hopelijk heeft u hier begrip voor.

Indien u zelf om persoonlijke gezondheidsredenen een risico op mogelijke overdracht van besmettingen wil vermijden geef dan vooraf via mail of bij binnenkomst aan dat u graag heeft dat de therapeut een mondmasker draagt.  U mag ook altijd zelf een mondmasker dragen indien u dat wenselijk vindt.

U vindt mij ook via volgende zoeksites