Kies een degelijk opgeleide therapeut!

man wearing white polo shirt

Foto van LOGAN WEAVER | @LGNWVR

“Mensen die een relatiecrisis doormaken en aan echtscheiding of uiteengaan denken, moeten overwegen om een ​​erkende huwelijks- en relatietherapeut te raadplegen. Studies tonen aan dat  80% van de paren enige verbetering in hun relatie ziet na een bezoek aan een relatietherapeut.

Veertig tot vijftig procent zegt dat bijna al hun grote problemen zijn opgelost. Helaas suggereren andere onderzoeken dat slechts ongeveer de helft die in een echtscheiding stapt, relatietherapie had geprobeerd.” (W.Doherty)

In België neemt bijna 1 op de 10 volwassenen elk jaar een antidepressivum. Slechts een deel daarvan krijgt echter psychotherapie. Geen goed idee, zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Men vergeleek de effecten op korte en lange termijn. Daaruit blijkt dat psychotherapie beter werkt dan geen behandeling. Psychotherapie is minstens even goed als het gebruik van antidepressiva op korte termijn en zelfs beter op lange termijn. Een echte depressie wordt best behandeld met een combinatie van antidepressiva en psychotherapie. Als men slechts één therapie wenst te volgen, dan krijgt psychotherapie de voorkeur. (https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/is-psychotherapie-beter-dan-pillen)

Psychotherapeuten met een universitaire masteropleiding (of vroegere benaming licentiaat) tot psycholoog (=klinisch psycholoog) of pedagoog (=klinisch orthopedagoog) of seksuoloog  (=klinisch seksuoloog) zijn in eerste instantie het meest gespecialiseerd om u te begeleiden inzake persoonlijke,  seksuologische of relationele problematieken en een therapeutisch hulpverleningsproces met u op te starten.

Hoe kan ik een goede therapeut kiezen?

Als je besluit om relatie- en/of psychotherapie te proberen, is het belangrijk om de juiste therapeut te vinden om met jou samen te werken. Niet alle therapeuten zijn gelijkwaardig en voldoende geschoold als het gaat om het omgaan met persoonlijke problemen of problemen  die een relatie/huwelijk bedreigen.

two person holding hands in selective focus photography

Foto van Sara Kurfeß

Een officiële opleiding gevolgd aan een kwaliteitsvolle universiteit of hogeschool met het behalen van een officieel getuigschrift is  een belangrijk kwaliteitskenmerk waarop u moet letten als u een hulpverlener raadpleegt. Er zijn immers ook hulpverleners die zich ‘gespecialiseerd’ noemen (sekscoach, sekscounselor, relatiecoach, initimiteitscoach, singlescoach, holistisch therapeut, chakratherapeut, enz.) die geen erkende en kwaliteitsvolle opleiding hebben gevolgd in een hogeschool of universiteit.

U heeft geen garantie op deskundige hulp als u zo iemand raadpleegt voor hulp. Er zijn heel wat misbruiken bekend .Zo bestaan er in Vlaanderen zogenaamde schriftelijke thuiscursussen zoals de opleiding sekscounselor via thuisstudie.  (ook wel schoonheidsschool, IVBO, Centrum voor afstandsonderwijs, Thuisstudie, enz.)   die geen garantie op kwaliteitsvolle hulpverlening opleveren. Of er is de  opleiding relatiecoach. Deze opleidingen hebben geen enkele erkenning en geven geen officieel erkend diploma.  U heeft geen garantie bij een deskundige terecht te komen indien u deze mensen contacteert.

Er zit echt wel heel veel kaf tussen het koren van mensen met welke achtergrond ook (sekswerker/prostituee geweest, hypnotherapeut, kaartlegger, massages , stemvorktherapeut…) die zich deskundig verklaren. Vergewis u ervan dat u echt met een professional te doen hebt om kwaliteitsvolle begeleiding te krijgen. Controleer ook via de website en persoonlijke gegevens van de therapeut of hij/zij ook de deontologische en ethische code van zijn beroepsorganisatie onderschrijft.

Kies een therapeut die zich echt wil  inzetten om jou te helpen jouw persoonlijke problemen/ je relatie/je huwelijk te redden.

Vraag potentiële therapeuten naar hun mening over hoe zij therapie zien, over trouw, huwelijk en echtscheiding. Vraag of ze zouden kiezen tussen het redden van een onrustige relatie of zouden  voorstellen aan een koppel om  uit elkaar te gaan. Vraag ook of de therapeut openstaat voor alternatieve relaties, polyamorie, fetisj, specifieke seksuele voorkeuren, seksverslaving,  enz.De therapeut moet hier niet achterstaan maar jou met jouw hulpvragen hierin wel willen helpen.

Zelfs bij ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag (pedofilie, downloaden/verspreiden kinderporno, seksuele aanranding, incestueuze relaties, …) zal de therapeut nooit veroordelen, maar integendeel de hulpvrager helpen om uit dit probleemgedrag te geraken en herval te voorkomen. In deze laatste gevallen zal de therapeut uiteraard het gestelde gedrag absoluut nooit goedkeuren, maar wel ingaan op de hulpvraag van de cliënt om dit gedrag te stoppen en in de toekomst te voorkomen.

Zorg ervoor dat psychotherapeut een duidelijk actieplan heeft dat wordt nageleefd.

man and woman sitting on gray beanbag

Foto van Toa Heftiba

Effectieve relatietherapie vereist structuur en richting. Als therapiesessies nergens toe lijken te gaan, overweeg dan een nieuwe therapeut. Durf na een intake onmiddellijk zeggen tegen je therapeut dat het niet klikt.  Vaak is dat persoonlijk aanvoelen.  Het is niet erg om tegen je therapeut te zeggen dat er geen binding/klik is. Het hangt namelijk van persoon tot persoon af in wie je vertrouwen wilt/kunt geven. Dit heeft niets te maken met de deskundigheid van de therapeut maar eerder met de relationele band die je met de betrokkene hebt. Sommige cliënten voelen zich goed bij de ene therapeut, andere dan weer bij een andere therapeut. Het kan ook belangrijk zijn dat je bewust kiest voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut.  Het is niet erg als je daar zelf een specifieke voorkeur in hebt.

Begrijp dat verschillende soorten relatie- of psychotherapie verschillende resultaten opleveren. 

Om resultaten op de lange termijn te bereiken, moet de therapie zich richten op het veranderen van emoties en gedachten, in plaats van alleen communicatie en andere vaardigheden aan te leren.

Als een therapeut zich alleen lijkt te concentreren op het veranderen van wat u zou moeten doen (bijv. doorgaan met meer date-avonden, haar bloemen brengen), zonder ook de nadruk te leggen op de behoefte om te horen hoe uw partner zich voelt, zonder terug een emotionele band te creëren zodat u kunt veranderen hoe u zich voelt en denkt in de relatie, zijn de positieve voordelen mogelijk niet blijvend.

Een goede therapeut doet eerst een goede relatiecheckup om te zien waar het precies fout loopt in de relatie en probeert via de methodiek van emotioneel onderhandelen samen met de cliënten oplossingen te vinden.

Ga er niet vanuit dat duurdere psychotherapie/ relatietherapie/sekstherapie beter is.

Het feit dat een therapeut een hoger honorarium vraagt, betekent niet dat u een betere therapie krijgt. Ook als uw therapeut voortdurend in de media komt of meer naam heeft door veel media-aandacht is dat geen garantie dat uw therapeut een betere therapeut is. U betaalt dan vaak ook voor ‘de bekendheid’. Voor Vlaanderen schommelen de kostprijzen per sessie van één uur tussen 65 en 80 euro. Voor Nederland mag u een bedrag van tussen 100 en 140 euro per sessie rekenen omdat daar ook hogere tegemoetkomingen via verzekeringen zijn. In België betalen de meeste mutualiteiten tussen 10 en 20 euro terug, wie een verhoogde tegemoetkoming kent, krijgt ongeveer de helft terug.

Blijf volhouden en verwacht niet te snel resultaat.

woman wearing gray jacket

Foto van Priscilla Du Preez

Personen of paren die de meeste verbetering in therapie laten zien, zijn degenen die eraan vasthouden en de therapie volhouden. Vaak zien personen of koppels al vroeg in het therapieproces verbetering, en daarom stoppen ze omdat ze denken dat ze geen hulp meer nodig hebben. Maar vaak is therapie op langere termijn nodig om echt tot de kern van de problemen van koppels te komen.

Therapie als koppel bij relatieproblemen is het meest effectief maar alleen op therapie komen kan ook helpen.

Therapie met één partner kan effectief zijn. Hoewel het gewoonlijk ideaal is om bij seksuele of relationele problemen als koppel samen in therapie te komen, kan therapie, als een partner niet aanwezig kan of wil zijn toch gunstig zijn voor het paar. Maar om maximaal resultaat te scoren, is het aangeraden dat de partner mee in de begeleiding stapt, al is het maar voor éen of meerdere sessies. Voor psychotherapie bij persoonlijke problemen daarentegen is het vaak meer aangewezen om individueel in begeleiding te komen.

Lees ook hier waarom je beter bij elkaar kunt blijven in plaats van uit elkaar te gaan.