Ontevreden?

man in black crew neck shirt

Photo by engin akyurt

Getriggerd door een negatieve review op Google of gewoon ontevreden na een intakegesprek of na enkele therapiesessies. Lees dan aub even verder voordat u een beslissing neemt om wat dan ook te ondernemen.  Denk er vooral aan : uw therapeut doet zijn uiterste best om u verder te helpen maar soms klikt het gewoon niet of… soms zijn problemen gewoon niet oplosbaar, soms kunnen fundamentele verschillen bij een koppel niet meer gelijmd worden, soms blijft er bij een koppel een ontevreden helft over bij bijvoorbeeld hardnekkig bedrog of bij fysieke of verbaal geweld, soms moet je een hard oordeel vellen ter advies voor de rechtbank (bij een vraag naar risicotaxatie omtrent herval) omdat er bijvoorbeeld gevaar dreigt naar seksueel misbruik van kinderen bij pedofilie, enz.  hoe goed een therapeut ook moeite doet, hij/zij zal niet voor iedereen goed kunnen doen. Laat u dan zeker niet leiden door een negatieve reactie/review (zeker als het anoniem is) of door plotse emoties.

Mogelijk iets minder bij seksuologische problemen, maar bij relatietherapie én bij gerechtsdeskundige onderzoeken is het vaak op eieren lopen als psycholoog, seksuoloog, relatietherapeut of gerechtsdeskundige.  Elke therapeut doet zijn best om je te helpen, maar soms lukt dat gewoon niet en/of had je andere verwachtingen van de therapie. Elke therapeut heeft zo zijn eigen aanpak.  Dat ligt je of dat ligt je niet. Op zich is dat geen probleem. Stop gewoon als je vindt dat dit niet de verwachte aanpak was en zeg het gewoon vriendelijk tegen de therapeut.  Soms zijn problemen ook  zo geëscaleerd dat een oplossing niet mogelijk is. Een therapeut probeert adviezen te geven, tips om het op te lossen.  De betrachting van een therapeut is om met zo weinig mogelijk sessies zo snel mogelijk verbetering teweeg te brengen.

Bedrogen partner

Maar het kan soms heel moeilijk zijn.  Bijvoorbeeld bij een overspelsituatie waarbij de ene partner de ander weigert om te vergeven, kan de bedrogen partner of de bedrieger zo teleurgesteld zijn dat men de frustratie dan maar uit op de therapeut omdat men denkt dat die  de oorzaak is want men kan de frustratie niet bij de partner kwijt.  Dit zie je vaak als de man door zijn vrouwelijke partner is bedrogen en hij het niet kan verkroppen.   Een therapeut blijft altijd neutraal en kiest nooit partij. Soms kan men  moeilijk aanvaarden dat de therapeut de ene of de ander

person in black long sleeve shirt holding babys feet

Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦

geen gelijk wil geven. Of de therapeut doet echt zijn best, maar krijgt het gewoon niet opgelost omdat het niet meer werkt tussen beide partners, dat er geen gevoelens meer zijn of omdat één van beiden of allebei te koppig zijn om elkaar tegemoet te komen of omdat een van beide partijen therapie niet ziet zitten.  Men zegt wel eens : “je kan het paard bij  het water brengen maar het paard niet dwingen om te drinken”.  En bij overspel : “vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard”. Dat kan de beste therapeut, ook al doet die zijn best, echt niet verhelpen.

Geen goed persoonlijkheidsonderzoek?

Bij gerechtdeskundige onderzoeken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (vb kinderporno downloaden, grooming, verkrachting, enz.)  in opdracht van de correctionele rechtbank moeten persoonlijkheidsonderzoeken gedaan worden door een seksuoloog of psycholoog met een erkenning als gerechtsdeskundige. Een gerechtsdeskundige heeft voor de rechtbank een eed gezworen dat hij eerlijk en professioneel werkt en op basis van objectieve testen en metingen naar waarheid een profiel van de cliënt neerlegt.   Hij doet dat met heel veel zorg en plichtsbewust en probeert ondanks de zware feiten de dader zoveel mogelijk bij te staan, ook al komt de opdracht van de rechtbank.  Maar soms is het resultaat niet zo goed en moet dat zo aan de opdrachtgevende rechter doorgegeven worden. Bij zedenfeiten met een mogelijk gevaar op recidive kan dat soms heel hard overkomen wat mogelijk tot een zwaardere straf leidde dan verwacht. Wat doet dan (gelukkig heel soms) een misnoegde dader : hij probeert wraak te nemen door de deskundige op sociale media (en dan bijna altijd anoniem zodat hij niet ontmaskerd kan worden) zwart te maken door negatieve (verzonnen) reviews te posten.

Ontevreden na een hoederechtregeling

Bij opdrachten voor de familierechtbank omtrent hoederecht wil de ene of andere partij om diverse redenen bijvoorbeeld  zoveel mogelijk de kinderen bij zich houden en het hoederecht zo maximaal mogelijk bekomen.  Als na een grondig onderzoek door de gerechtsdeskundige dit dan in het nadeel van één bepaalde partij (moeder of vader) uitdraait, is men boos op de deskundige, maar die heeft een eed gezworen en moet eerlijk en objectief  werken.  De therapeut/deskundige luisterde dan niet, was teveel zelf aan het woord, begreep het probleem niet, enz. Het loopt in relatietherapie en begeleiding en objectieve gerechterlijke onderzoeken niet altijd zoals de cliënt of een beschuldigde dat wil.

Geen snelle afspraak vastkrijgen

Een cliënt heeft al enkele malen een gemaakte afspraak afgezegd en contacteert opnieuw de therapeut. Die beslist dat het nu wel welletjes is en laat vriendelijk weten dat men best een andere therapeut kiest.  De cliënt is teleurgesteld en wil op een publieke manier zijn/haar ongenoegen uiten door een negatieve review, die dan fictief opgesteld wordt.

a post with a sticker on it that says fake

Photo by Markus Spiske

Misnoegde cliënten raken soms gefrusteerd en posten dan maar negatieve reviews op diverse sociale media omdat men zich op die manier hoopt te kunnen wreken op de therapeut. Het is vaak een teken van onmacht en zwakheid om op die manier de eigen verantwoordelijkheid niet te moeten toegeven. Niet altijd zijn reviews fictief, maar dan staat er de volledige naam bij en de therapeut kan op basis van de naam en het geschetste ongenoegen contact opnemen om een en ander recht te zetten. Maar soms is het echt bedoeld om te kwetsen en wraak te nemen.

Reviewterreur

Maar meestal bedient dit soort teleurgestelde clënt zich van anonimiteit en veelzeggende neutrale verwijten zodat hij of zij onherkenbaar kan blijven.  Men wil zich anoniem houden door te liegen over de momenten van de  afspraak, men gebruikt een fictieve niet te achterhalen naam, een fake foto, enz.  Men hoopt stilletjes dat men door die negatieve reviews de therapeut of deskundige terug kan treffen, kan beschadigen. Woorden als ‘onbetrouwbare therapeut’, ‘opgelicht ‘, ‘absoluut niet vriendelijk’, ‘ een nors en arrogant persoon’, ‘luisterde niet naar mijn problemen’,  ‘ik ken iemand die hetzelfde heeft meegemaakt’  en ‘hij heeft daarom weinig cliënten’ , ‘ga niet naar deze therapeut’,…) zijn de gebruikelijke uitspraken.  Men hoopt dat mogelijke cliënten wegblijven en zo schade te berokkenen. Men hoopt de therapeut te treffen in het belangrijkste van zijn bestaan, namelijk zijn beroep en zijn deskundigheid en zijn reputatie naar de buitenwereld toe.  Ik ben ‘benadeeld’, dan ga ik jou ook maar ‘benadelen’.

Persoonlijkheidsstoornis

Dit soort personen aarzelt dan ook vaak niet om onder meerdere fictieve accounts op meerdere sociale media fake haatreviews te posten. Gelukkig zelden maar je hebt wel eens te maken met een ernstige gestoorde persoonlijkheidsproblematiek, soms gekoppeld aan alcohol- of drugsmisbruik,  er was  een geschiedenis van psychiatrie, van (seksuele) delinquentie, een lage intelligentie, hechtingsproblematiek, agressieproblematiek. In het ergste geval is er een geval van ‘dark triad’ problematiek.   Meer info over persoonlijkheidsstoornissen ook hier .

person holding black android smartphone

Photo by Solen Feyissa

In heel uitzonderlijke gevallen gaat de misnoegde cliënt naast de fake reviews de therapeut/gerechtsdeskundige stalken of proberen persoonlijke spullen zoals de auto of de praktijk van de therapeut te beschadigen of wordt de therapeut fysiek aangevallen. Gelukkig komt dit laatste maar heel zelden voor want dan komt de politie erbij.

Persoonlijk sta ik als therapeut altijd 100% open voor feedback. Er is niets zo vervelend als een gefrustreerde cliënt te hebben die  zich dan maar wreekt op sociale media in plaats van gewoon eerlijk zijn of haar ongenoegen meteen bij de therapeut te uiten.  Ik zelf en alle therapeuten vinden feedback uitermate belangrijk! Daar leren we uit om het bij een volgende cliënt beter te doen.

 

Google

Maar je kan helaas niet iedereen tevreden stellen en soms zijn de verwachtingen ook te hoog. Zelfs gerenommeerde  psychiaters, psychologenloopbaancoaches, therapeuten, psychotherapeuten, relatietherapeuten allemaal kunnen ze er van meespreken dat er heel vaak negatieve (anonieme?) reviews op vooral  Google verschijnen omdat dit meestal de poort is naar hun therapiepraktijk en daar helaas ook het makkelijkst (anoniem) reviews gepost kunnen worden. Je kan soms zelfs twijfelen of betrokkenen er ooit cliënt geweest zijn en zomaar maar wat reviews posten uit verveling of welke reden ook. Zeker als je ook de reacties van de andere getroffen collega’s leest.

De policy van Google is daar heel bizar in : het is perfect mogelijk om een anonieme account aan te maken met alleen een (voor)naam , een fictieve foto en zo anoniem zonder je persoonlijke gegevens vrij te geven een negatieve review te plaatsen.

man in gray crew neck long sleeve shirt standing beside woman in black crew neck shirt

Photo by Afif Ramdhasuma

Je kunt als eigenaar van een bedrijf een negatieve review bij Google wel melden, maar de multinational heeft enkel computerrobots die de reacties nakijken op typische taboewoorden, maar verder neemt men geen initiatief  om dit te verwijderen.

Je kunt ‘het reviews ontvangen op Google ook niet uitzetten, Je kunt zelfs je bedrijf (vb je therapiepraktijk) niet verwijderen van Google, want Google plaatst alle bedrijven automatish op het internet op basis van je Kruispuntenbankgegevens  (BE-nummer)  die openbaar beschikbaar zijn.  Je kunt hooguit een reactie geven op een review als eigenaar van de praktijk.

Er is geen enkele mogelijkheid om Google te contacteren om klacht in te dienen, dan via een langlopende jarenlange en dure  procedure bij de rechtbank.  Dit laatste is overigens al met succes gebeurd in Nederland en België door bedrijven die fake negatieve reviews ontvingen bijvoorbeeld van concurrenten.  Gelukkig nog niet bij ons, maar in de VS bestaan casussesn van schimmige firma’s die werken vanuit het buitenland die tegen betaling jouw bedrijf bestoken met negatieve reviews.

De meeste therapeuten berusten er dan maar in dat het weer opnieuw om een ontevreden cliënt gaat die beter de therapeut rechtstreeks had aangesproken om het uit te praten en laten het dan maar zo omdat ze weten dat de meeste potentiële cliënten de anonieme valse reviews makkelijk doorprikken en er zowiezo al wachtlijsten in de hulpverlening zijn. En iemand die probeert om (anoniem) een therapeut te beschadigen op sociale media, heeft eigenlijk geen nood aan een aanklacht of proces tegen hem of haar, maar heeft eigenlijk nood aan hulp, want een normaal denkend persoon gaat geen (valse) beschadigende berichten plaatsen op sociale media met het doel om op die manier zijn/haar ongenoegen te uiten.

Positieve reviews?

Omgekeerd zullen mensen die in therapie gaan voor welk probleem ook zelden een positieve review plaatsen. Niet dat ze niet tevreden zijn, die zijn er absoluut zelfs veel meer dan ontevreden cliënten,  maar vaak heeft de clënt wel een officiële Google account en wil men liever niet op sociale media in reviews verschijnen met naam en voornaam en foto zodat iedereen kan lezen dat men in therapie is gegaan voor relatieproblemen, voor seksuele problemen, voor overspel, voor zedenfeiten…. Dat is ook de reden waarom je maar zelden positieve reviews ziet verschijnen bij psychologen, pedagogen, seksuologen , gerechtsdeskundigen, enz.  Die enkele positieve reviews zijn soms zelfs gepost door vrienden of bekenden van de beginnende of niet officiëel erkende therapeut om de status wat op te krikken of om de één ster reviews te verdoezelen.

men's black pullover hoodie

Photo by Luis Villasmil

Jammer natuurlijk, dat tevreden cliënten meestal niet reageren, maar je therapeut wil je liever niet vragen als je tevreden bent om dat dan ook nog eens online te bevestigen.  Daarom dat je heel  tevreden cliënten hebt, maar dit niet ziet opduiken in sociale media of reviews. De complimentjes die je mondeling of via mail krijgt na het beëindigen van de therapie doen wel heel erg veel deugd,  en zijn bemoedigend, maar dat lees je niet op sociale media of Google.

Ontevreden?

Heb je een ontevreden gevoel bij een bezoek aan onze therapiepraktijk? Zeg het dan meteen tijdens of na de eerste of volgende sessie dat je iets anders verwacht had. Je therapeut zal proberen een andere optie te nemen in de therapie of gewoon toegeven dat hij jullie niet kan helpen en/of mogelijk doorverwijzen.

Je mag zonder probleem onmiddellijk meedelen dat je iets anders had verwacht.  Of indien je achteraf toch ontevreden bent, neem dan contact via mail of telefoon en geef duidelijk aan dat je niet tevreden bent. Een therapeut houdt uiteraard rekening met opbouwende feedback en zal op basis hiervan proberen, indien nodig, zijn gedrag bijsturen.

Maar we zijn ook maar mensen en kunnen niet iedereen tevreden stellen. En soms zijn de verwachtingen voor  de therapie ook zeer hoog maar konden je problemen door de specifieke aanpak van de therapeut  niet opgelost worden. Maar als het belangrijke feedback is voor de therapeut, kunnen we daar alleen maar uit leren naar volgende cliënten. Dus je mag dat zeker zeggen. Dat wordt zelfs geapprecieerd : maar niet anoniem op sociale media aub, want dan zijn je intenties van feedback niet opbouwend maar vernietigend.  Kortom ben je ontevreden, meld het dan onmiddellijk, stuur een mail of maak een nieuwe afspraak. Je therapeut is je zeer dankbaar.

Klachtencommissies bij de beroepsverenigingen

Blijf je desondanks met een heel slecht gevoel over of vind je echt dat je therapeut een ernstige deontologische fout heeft gemaakt, contacteer dan de beroepsvereniging van de seksuologen of de beroepsvereniging van de orthopedagogen. Dit is een volstrekt neutrale commissie binnen de beroepsverenigingen, die elk geval heel objectief beoordeelt en in geval van fout de therapeut aanspreekt, uitnodigt om te verbeteren of in het ergste geval de therapeut schrapt als lid van de vereniging. Dat heeft voor de therapeut ernstige gevolgen. Hij  kan niet alleen geen lidmaatschap van een officiële vereniging meer vermelden  in zijn profiel maar verliest ook het recht om terugbetalingen via de mutualiteiten als therapeut te mogen regelen. Let wel op : klachten indienen bij de beroepsverenigingen kan nooit als je anoniem wil blijven.

woman wearing gray jacket

Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Kortom : ben je tevreden, laat het dan zeker merken op welke manier ook bij je therapeut (maar dat moet echt niet op sociale media), ben je ontevreden, neem contact op met de therapeut en zeg hem eerlijk wat je stoorde en dan kan er in overleg naar een gepaste oplossing gezocht worden.  Contact voor mij: therapiepraktijkggielen@telenet.be

Maar wreek je niet op sociale media en zeker niet anoniem. Het kan misschien deugd doen voor jezelf, je geraakt je frustratie kwijt, maar het lost daarmee je problemen niet op.  Integendeel je loopt mogelijk het risico voor de rechtbank te moeten verschijnen als de therapeut naar de politie stapt en aantoont dat hij door de fake review ernstige reputatie en financiële schade heeft opgelopen. Zie hier voor meer informatie

 

Ook de toekomstige cliënt is slachtoffer

En hoewel de meeste toekomstige cliënten fake reviews wel kunnen doorprikken, is het nog veel erger dat je misschien mensen in erge nood met heel specifieke problemen door jouw negatieve haatreview juist tegenhoudt om voor die ene of andere therapeut te kiezen, die precies hen heel goed had kunnen helpen maar door jouw negatieve (verzonnen?) reactie geen contact meer durven opnemen. Een toekomstige cliënt denkt : waar rook is, is vuur. Men denkt , die boze cliënt zal die review niet zomaar geplaatst hebben en wil andere cliënten waarschuwen.  Soms heeft men niet door dat het een pure beschadigingsoperatie was van een (misnoegde?) cliënt met enkel de bedoeling om te kwetsen.

man writing on paper

Photo by Scott Graham

Deontologische codes van de beroepsverenigingen

Ik ben lid van de Vlaamse vereniging van Seksuologen en de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen. Om lid te kunnen blijven hebben we een deontologische code onderschreven waar we ons strikt aan moeten houden.  Zie de deontologische code van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen en de deontologische code van de Vlaamse vereniging van Orthopedagogen

PS Ik ben 39 jaar docent geweest in twee hogescholen namelijk UCLL Diepenbeek en Thomas More Geel. Mocht je over mij een negatieve review tegenkomen, kan het ook altijd van die ene misnoegde student komen die de kans grijpt om zijn docent een hak te zetten omdat die hem  ooit in zijn/haar ogen een onvoldoende heeft gegeven.

Lees ook hier Slachtoffer van een valse review op Google.