Psychotherapie/Relatietherapie/Seksuologische hulp

a man and a woman walking down the street

Photo by Jonathan Borba

Voor psychotherapie, seksuologische hulp, relatietherapie, begeleiding bij seksueel trauma, specifieke seksuele voorkeuren, seksuele oriëntatie, seksuele disfuncties (vaginisme, erectiestoornissen, verminderd seksueel verlangen,…) of andere vragen rond seksualiteit, relaties , of specifieke persoonlijkheidsproblematieken zoals depressie, angsten, OCD, … kan je me mailen of bellen voor een afspraak. Info via e-mail therapiepraktijkggielen@telenet.be of telefoon 0476217042 . Bij hulpverleningsgesprekken, bij lesopdrachten of vergaderingen kan ik niet opnemen. Spreek dan een boodschap in en ik bel je zo spoedig mogelijk terug.

Duur van de therapie/begeleiding?

Naargelang de aard en de ernst van je problemen, de situatie waarin je zit en wat je wilt bereiken en ook van de hulpbronnen waarover je beschikt varieert dit van één tot enkele sessies tot vijf à acht sessies.

Bij relatieproblemen kan je je als koppel aanmelden maar naargelang de aard van problematiek zijn er afzonderlijke sessies mogelijk of worden er gezamenlijke én afzonderlijk sessies voorzien.

Er wordt altijd gestart met een kennismakingsgesprek van 60 min. Op basis daarvan wordt een begeleidingsplan opgesteld. Naargelang de aard van de thematiek bestaat een begeleiding uit slechts één tot vier sessies van een uur of meer. In het begin van de therapie zijn de sessies wekelijks of twee- tot driewekelijks. Naarmate de behandeling vordert, kan er meer tijd verlopen tussen de sessies. Bij persoonlijke, seksuele of relationele problemen als koppel worden er (t)huiswerkopdrachten meegegeven. Je kan op elk moment beslissen om de begeleiding stop te zetten.

Bij relatietherapie heeft het alleen maar succes als beide partners bereid zijn om aan hun relatie te werken. Als het verzoek tot relatieherstel van één kant komt en de andere partner wil hier niet gemotiveerd in meestappen, heeft het inschakelen van een relatietherapeut weinig zin. Dat mag je niet beletten om individueel advies te vragen.

Bij annuleren van een sessie wordt er gevraagd om minstens 24u op voorhand te verwittigen via mail telefoon of sms.

Hoe wordt er gewerkt?

Een psycho(relatie)therapeut/seksuoloog werkt via gesprekstherapie aangevuld met het verstrekken van specifieke informatie en oefeningen/vragenlijsten toegespitst op de hulpvraag. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een psycho(relatie)therapeut/seksuoloog. Indien nodig kan het wel zijn dat er een doorverwijzing naar een gynaecoloog, androloog (mannelijke tegenhanger gynaecoloog), uroloog, huisarts, psychiater, kinesitherapeut aan de orde is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en nooit zonder je toestemming en hierin wordt je telkens ondersteund.

Een psycho(relatie)therapeut/seksuoloog is geen arts en kan/zal nooit geneesmiddelen of voedingssupplementen voorschrijven/bezorgen voor welk seksueel probleem ook. Indien uw vraag een vraag is naar medicijnen (vb erectieproblemen/te vroeg klaarkomen, libidoproblemen, enz.) moet u een dokter (huisarts, specialist,…) raadplegen. Een (relatie)therapeut/seksuoloog werkt met gesprekstherapie en geeft enkel adviezen/opdrachten.

We garanderen absolute anonimiteit en discretie!

Alle informatie die verstrekt wordt tijdens de therapie is gebonden aan het beroepsgeheim. Inzake de verstrekte gegevens en hulpverlening geldt de beroepscode van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen en Seksuologische Hulpverleners.

De identificatiegegevens die u verstrekt maken deel uit van de begeleidingsovereenkomst. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992 en de aanpassing (AVG) van 25 mei 2018 inzake GDPR (General Data Protection Regulation).
Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de invuller(s) en na controle kunnen therapiegegevens doorgegeven worden aan doorverwijzers en/of andere hulpverleners. De hulpvrager kan op elk moment van de begeleiding vragen om de gegevens in te kijken en/of te verwijderen.

Problematieken?

Aard problematieken (zie ook hier)

Bezoek ons op facebook