Tips voor het eerste gesprek

man and woman holding each others hands

Foto van Nathan Dumlao

Hieronder volgen enkele belangrijke tips om u te helpen u comfortabeler te voelen tijdens psychotherapie, relatietherapie en/of sekstherapie.

Het bespreken van persoonlijke of intimiteitsproblemen, vooral met een vreemde, kan in het begin een beetje ongewoon zijn voor vele mensen. Om echter het meeste uit psychotherapie/relatietherapie/sekstherapie te halen, moet je erover nadenken  hoe je je open kunt stellen voor je therapeut.

Ga er van uit dat je therapeut jou of jullie alleen maar wil helpen en het beste met jullie voor heeft, wat jullie uiteindelijke oplossing ook inhoudt. Uw therapeut is ook al aardig wat gewoon, hij staat van niets meer versteld.

Verzwijg dus geen dingen, wees open en eerlijk, dat is de enige manier om jullie te kunnen helpen.

1. Schrijf je gedachten op papier (dat kunnen enkele woorden zijn of een hele opsomming met langere tekst)

Als je voor de eerste keer met psychotherapie/relatietherapie/ sekstherapie begint, is het handig om wat aantekeningen te hebben die zo gedetailleerd zijn als je wilt, zodat je een plan hebt over waar je je therapeut mee wilt laten helpen.

Geordend zijn met je gedachten kan helpen om de spanning en angst die je kunt ervaren bij een ontmoeting met een therapeut te verminderen, omdat je minder ter plekke hoeft na te denken.

Als je wilt, kan je je aantekeningen ook rechtstreeks vooraf via mail met je therapeut delen, zodat hij een idee heeft van de richting die de sessies.

2. Laat uw therapeut de leiding nemen

a woman rests her head on another person's shoulder

Foto van Külli Kittus

Na het laatste punt van het vorige gedeelte, geloven veel mensen die in therapie gaan dat ze de hele dynamiek onder controle moeten hebben, terwijl ze in werkelijkheid meer van hun sessies zullen genieten als ze zich door hun therapeut laten leiden.

Psychotherapeuten zijn opgeleid om mensen door deze specifieke problemen heen te helpen en hebben talloze anderen in hetzelfde schuitje als jij geholpen, en als je dit weet, kun je er zeker van zijn dat je in goede handen bent.  Aarzel echter niet om vragen te stellen – uw therapeut is er om u op alle mogelijke manieren te helpen, en een deel daarvan is om u voor te lichten over dingen waar u niet helemaal bekend mee bent.

3. Bent u niet akkoord met de manier waarop uw therapeut uw probleem aanpakt?

Oordeel niet te snel, wellicht zit er een hele strategie over de manier van aanpak en de vragen/opdrachten die uw therapeut u stelt. Maar als u meteen vindt dat het niet klikt, aarzel dan niet om dit te zeggen.

Misschien kan uw therapeut een andere werkwijze voorstellen of u voorstellen om een collega therapeut te zoeken waarmee het beter zou kunnen klikken.  Beslis echter niet te snel. Denk er aan dat uw therapeut de nodige scholing heeft gehad en dat hij honderden individuen en koppels voor u heeft begeleid. Beslis niet na één sessie om te stoppen. Werk uw agressie/ontgoocheling  tegenover uw partner niet uit op de therapeut.

Het kan voor een cliënt die in het nauw gedreven wordt, soms handig zijn om de schuld op de slechte, onbekwame therapeut te schuiven. Hij/zij kent er niets van, begrijpt mij/ons niet, is te bevooroordeeld, veroordelend, enz.  Hij is niet bekwaam, bevooroordeeld, hij helpt mij/ons onvoldoende, enz.  Op die manier wil men het oplossen en werken aan het probleem vermijden. Durf de confrontatie aangaan, want weglopen of wegblijven lost het probleem van jezelf of jullie beiden zeker niet op.

4. Geniet van de begeleiding en wil niet te snel resultaat zien.

smiling man and woman inside tipi tent

Foto van Jonathan Borba

Verbeteringen kunnen vrij snel plaatsvinden in therapie, maar het is essentieel om een ​​goed perspectief en redelijke verwachtingen te hebben voor elke sessie en daarna. Dit betekent dat je ernaar moet streven geduldig te zijn en de kleinere prestaties onderweg te waarderen in plaats van je te veel op het einddoel te concentreren. Verwacht dus niet te snel en niet teveel in één keer.

Vele individuen of koppels geven aan dat het feit dat ze naar een therapeut stappen en aan een ‘wildvreemde’ hun problemen vertellen, vaak al een eerste stap is naar een oplossing. Aarzel dus niet om in therapie te gaan en doe het tijdig en niet als het al te laat is.

Aan de andere kant is het ook acceptabel om het rustig aan te doen en te gaan in het tempo waar jij je prettig bij voelt. Je therapeut haast je niet of dwingt je om alles op de eerste dag te delen – verbeteringen op de lange termijn zullen tijd vergen, en zij weten dit en zullen je aanmoedigen om in je eigen tempo te gaan.

Hoogstwaarschijnlijk kan het nemen van de tijd om bepaalde onderwerpen te onderzoeken, andere ideeën aan het licht brengen waar u nog nooit eerder over heeft nagedacht. In wezen kan het een tot het ander leiden, en dit soort zich ontwikkelende gesprekken maken elk type therapie geweldig – het leidt tot zelfontdekking.

5. Doe een persoonlijkheidsonderzoek of relatiecheckup

Het kan zijn dat uw therapeut voorstelt om enkele relatietesten/vragenlijsten/persoonlijkheidstesten in te vullen…  Als u niet van testjes of vragenlijsten houdt, moet je niet te snel voorbarig kritisch zijn. Dat uw therapeut dit voorstelt, is omdat hij op basis van ervaringen met andere koppels/individuen weet dat dit kan werken. Deze vragenlijsten en testjes zijn wel maar een hulpmiddel om de problemen makkelijker in kaart te brengen. Ze dienen als begeleiding bij de volgende gesprekken maar zijn niet het doel op zich. Uiteraard heeft het maar zin als u  in voorkomend geval de testen correct en eerlijk invult. Zie https://www.relatiecheckup.be

man in black framed eyeglasses kissing woman in red dress

Foto van Renate Vanaga

Uw therapeut kan uw probleem individueel of van de relatie ook niet zelf oplossen. Hij heeft geen toverstaf, jammer genoeg niet. Hij kan enkel de weg aangeven waarop u moet gaan om tot een oplossing te komen en u begeleiden zelf de juiste beslissingen te nemen.

Maar uiteindelijk kiest u en uw partner zelf hoe u uw leven verder wil uitbouwen. Uw therapeut heeft niet het recht u een bepaalde levenswijze op te dringen. U heeft altijd zelfbeschikkingsrecht.

6. Durf wel te luisteren naar wat uw therapeut voorstelt.

Door zijn jarenlange studie en zijn jarenlange ervaring met koppels of individuen voor u, weet hij meer dan anderen wat werkt en niet werkt. Maar elke situatie is uniek en een mirakeloplossing bestaat niet. Soms weet hij het zelf ook niet. Hij kan dan enkel helpen een balans met voor en tegen op te maken , zodat u meer doordacht kunt beslissen. Maar de beslissing ligt altijd bij uzelf, wat u ook kiest en de therapeut zal u altijd daarin steunen.

woman kissing womans cheek

Foto van Dave Goudreau

7. U bent niet de enige die in therapie gaat.
Als je je nerveus voelt om contact op te nemen met een therapeut en/of in de nabije toekomst sessies met een therapeut wil opstarten, maak je geen zorgen!  U bent niet de enige, en hopelijk kunnen deze eenvoudige en praktische tips u een deel van de ongerustheid doen wegnemen, zodat u zich zekerder en comfortabeler voelt, niet alleen in uw eerste maar ook in uw volgende ontmoetingen, zodat u zich kunt concentreren op uw eigen verbetering, uw relaties, of beide! Aarzel niet om uw twijfel of onzekerheid uit te drukken bij uw hulpverlener. Overtuig eventueel uw partner dat therapie misschien wel de beste oplossing is om aan jullie problemen te werken.

8. Denk er aan : uw therapeut heeft absoluut beroepsgeheim.

Zelfs als u strafbare feiten zou gepleegd hebben zal de therapeut dit niet aan de politie of welke instantie ook melden. De enige situatie waar uw therapeut meldingsplicht heeft, is wanneer er acuut/onmiddellijk ernstig gevaar is voor de fysieke of mentale veiligheid van  kinderen en/of volwassenen. Uw therapeut zal u dan ook onmiddellijk meedelen dat hij de feiten  moet melden.

Maar dit gebeurt enkel in uiterst uitzonderlijke gevallen. Zelfs bij ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag van welke aard ook zonder acuut risico of gevaar voor andere mensen, zal uw therapeut uw geheim enkel voor zich houden en proberen te werken aan uw herstelproces en/of schuldinzicht.

Als u beticht wordt van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag neem dan zo snel mogelijk contact op met uw therapeut. Hij kan u helpen bij de verdere gang van zaken al dan niet in overleg met uw raadsheer/advocaat. Hij kan u ook een geschikte advocaat/raadsheer aanbevelen indien u die niet hebt, maar dit is altijd vrijblijvend.

Lees hier verder omtrent de juridische aspecten van de beroepsuitoefening in de zorgsector.